ПОРТФОЛИО НА УСЛУГИ

Советување во процеси на управување со компаниите
Советување во финансиски менаџмент

Финансиски и оперативен консалтинг

Маркетинг и адвертајзинг

Развој на Бренд и портфолио стратегии

Посредување во процеси на имплементација на Странски Директни инвестиции
Управување со Човечки Ресурси

Организација на тренинзи, обуки и стручна едукација во насока на развој на човечките капацитети

Административни услуги

Изработка на проектни и деловни планови. Услуги во оперативна ревизија на работењето

Услуги во управување на Односи со Јавност
Корпоративна и општествена одговорност

Развој на стратегии и раководење со процеси на корпоративни комуникации

Нашата Мисија

Да понудиме највисоко ниво на консултантски услуги за нашите клиенти и партнери, преку обезедување на најквалитетни нивоа на професионален пристап и посветеност кон целите, потребите и деловните приоритети на секој клиент.

Нашата Визија

Да прераснеме во една од водечките консултантски фирми во земјата, обезбедувајќи највисоки нивоа на:  

  • Квалитет на услугата,
  • Професионалност,
  • Посветеност, и 
  • Градење на партнерски однос со секој клиент.

Ќе бидеме целосно фокусирани кон континуирано вложување во нашите човечки ресурси и деловни соработници, како и во развојот на портфолиото на понуда на нашата професионална експертиза.

НАШИОТ ТИМ

Петрески и Партнери дооел е формирана во 2009 година, како компанија насочена кон понуда на различни категории на консалтинг услуги и сервиси во сферата на оперативното делување на компаниите и деловните клиенти во Република Македонија и соседните региони.

Посебен фокус во креирањето на понудата и портфолиото на Петрески & Партнери се малите и средните претпријатија и нивната изразена потреба од специфични искуства, експертиза и стручни знаења во доменот на нивното формирање, претставување и деловен развој на пазарите на кои тие делуваат.

Working Days
Coffee cups
Clients
Workshops Days

Оперативната платформа на нашата Компанија подразбира професионална посветеност и детално разбирање на бизнисот на клиентите, нивните оперативни потреби и развојни приоритети, со цел да им се понуди најдобар квалитет на услугите во насока на нивните очекувања.

Нашиот тим се состои од експерти од областа на економијата, правото, маркетингот и медиумите кои ги комбинираат знаењето и искуството во обезбедувањето оптимални консалтинг решенија.
Тимот на компанијата е составен од следните соработници:

НАШИТЕ ПАРТНЕРИ

Адвентиџ Креации доо – Маркетинг и ПР агенција

Една од најмладите, но и најкреативните маркетинг агенции на македонскиот пазар, која од самото свое основање ги дели истите деловни вредности, оперативен модел и пристап кон клиентот како и Петрески & Партнери.

www.advantage.mk

Прогресива ПР и Медиа – Агенција за Односи со јавност и Комуникации

Независна ПР и комуникациска агенција, посветена на креирање на уникатни, иновативни и неконвенционални перспективи и платформи за комуникација и раководење на процесите на Односи со Јавност за сите свои клиенти.

www.progressiva.mk

Методес доо – Србија

Компанија за развој и консултантски услуги во полето на Човечките Ресурси, со особен фокус кон процесите на развој на вештините: Лидерство, Комуникации, Емотивна Интелигенција, Продуктивност и Обучување.

www.methodes.rs

Нашите клиенти

Најнови новости

See all our news